Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách của SolarViet là tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tuân thủ bất kỳ luật và quy định hiện hành nào liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể thu thập về bạn, bao gồm trên trang web của chúng tôi, https://solarviet.net/ , và các trang web khác do chúng tôi sở hữu và vận hành.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2021 và được cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 7 năm 2021.

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm cả thông tin bạn cố ý và chủ động cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng hoặc tham gia vào bất kỳ dịch vụ và chương trình khuyến mãi nào của chúng tôi cũng như bất kỳ thông tin nào do thiết bị của bạn tự động gửi trong quá trình truy cập các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu nhật ký

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi dữ liệu chuẩn do trình duyệt web của bạn cung cấp. Nó có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) của thiết bị của bạn, loại và phiên bản trình duyệt của bạn, các trang bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho mỗi trang, các chi tiết khác về lượt truy cập của bạn và các chi tiết kỹ thuật xảy ra trong kết hợp với bất kỳ lỗi nào bạn có thể gặp phải.

Xin lưu ý rằng mặc dù thông tin này có thể không tự nhận dạng cá nhân, nhưng có thể kết hợp nó với dữ liệu khác để nhận dạng cá nhân từng người.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân có thể bao gồm một hoặc nhiều thông tin sau:

  • Tên
  • Email
  • Điện thoại / số di động

Những lý do chính đáng để xử lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy. Trong trường hợp đó, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết một cách hợp lý để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây trên trang web của chúng tôi:

  • Sử dụng thiết bị di động hoặc trình duyệt web để truy cập nội dung của chúng tôi
  • Liên hệ với chúng tôi qua email, mạng xã hội hoặc trên bất kỳ công nghệ nào tương tự
  • Khi bạn đề cập đến chúng tôi trên mạng xã hội

Chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cho các mục đích sau và thông tin cá nhân sẽ không được xử lý thêm theo cách không phù hợp với các mục đích này:

Chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cho các mục đích sau và thông tin cá nhân sẽ không được xử lý thêm theo cách không phù hợp với các mục đích này:

  • để liên hệ và giao tiếp với bạn
  • để quảng cáo và tiếp thị, bao gồm cả việc gửi cho bạn thông tin khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thông tin về các bên thứ ba mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập được về bạn với thông tin chung hoặc dữ liệu nghiên cứu mà chúng tôi nhận được từ các nguồn đáng tin cậy khác.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Khi chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân và trong khi chúng tôi lưu giữ thông tin này, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó trong các biện pháp được chấp nhận về mặt thương mại để ngăn ngừa mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, nhưng chúng tôi khuyên rằng không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% và không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật áp dụng đối với chúng tôi về bất kỳ vi phạm dữ liệu nào.

Bạn chịu trách nhiệm chọn bất kỳ mật khẩu nào và sức mạnh bảo mật tổng thể của mật khẩu đó, đảm bảo an toàn cho thông tin của chính bạn trong giới hạn dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào chúng tôi cần. Khoảng thời gian này có thể phụ thuộc vào việc chúng tôi đang sử dụng thông tin của bạn để làm gì, phù hợp với chính sách bảo mật này. Nếu thông tin cá nhân của bạn không còn được yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó bằng cách xóa tất cả các chi tiết nhận dạng bạn.

Tuy nhiên, nếu cần, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo hoặc cho các mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc mục đích thống kê.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không nhắm trực tiếp vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của mình vào trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân về trẻ em dưới 13 tuổi.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân cho Bên thứ Ba

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho:

  • công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh của công ty chúng tôi
  • nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba với mục đích cho phép họ cung cấp dịch vụ của mình, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ CNTT, lưu trữ dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và máy chủ, nhà quảng cáo hoặc phân tích p