Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng :

  • Đối với khách hàng tại TP.HCM công ty sẽ chủ động lựa chọn phương tiện giao hàng phù hợp với tình hình thực tế nhà của khách hàng. Có thể là xe tải lớn, xe tải nhẹ hoặc xe ba gác nếu hẻm nhỏ.
  • Đối với khách hàng tỉnh thành khác, khách hàng chỉ định chành xe tại TP.HCM. Công ty có trách nhiệm giao hàng ra chành xe cho khách hàng và tiến hành kí nhận với chành xe. Nếu khách hàng không biết chành xe, công ty sẽ hỗ trợ tìm đơn vị vận chuyển uy tín, giá cả phù hợp cho khách hàng, chi phí giao hàng từ HCM về địa chỉ nhà khách hàng được đơn vị chành xe thông báo trước khi giao hàng cho khách hàng.
  • Công ty chỉ chịu trách nhiệm giao hàng tại HCM, hàng hóa hư hỏng do quá trình vận chuyển từ Chành xe về đến nhà khách hàng được thỏa thuận bồi thường giữa khách hàng và đơn vị vận chuyển.